Foreldrebetalingsatser

Søskenmoderasjon er fastlagt i forskrift til 30 % for barn nr 2 og 50 % for nr. 3 og flere. 

Betalingssatser i barnehagene i Eide kommune, endret fra 01.01.17.

Type plass:

Oppholdsbetaling:

Hel plass

Kr. 2910,-

4 dagers plass

Kr. 2408,-

3,5 dager plass

Kr. 2107,-

3 dagers plass

Kr. 1806,-

2,5 dager plass

Kr. 1505,-

2 dagers plass

Kr. 1204,-

Halv plass

Kr. 1415,-

 Kjøp av ekstra dag uten at det er en varig ordning: Kr. 220. pr. dag. 

Kostpenger pr. mnd. i Svanviken barnehage fra 01.01.07 , vedtatt i Samarbeidsutvalget den 07.11.06. (Varierer fra barnehage til barnehage):

Hel plass         kr. 280,-

4 dager            kr. 224,-

3,5 dager             kr. 196,-

3 dager            kr. 168,-

Halv plass (2,5 dag) kr. 140,-

2 dager            kr.   112,-

 
Hos oss dekker kostpengene melk, frukt, brødmåltid med pålegg hver dag, varmmat, bursdagsfeiring.