Avdeling Rødstua

Småbarnsavdeling

Ansatte Rødstua 2017/18:

Torill Eide, styrer

Ped.leder: Sigrid Anne Folland Hagen, 100 %

Barnepleier: Marwell Vassgård, 100 %

Barnepleier: Karin Lyngstad, 80 %

Fagarbeider: Heidi S. Eide, 20 % 

Telefon direkte: 91 91 80 85

 

Bilder Avdeling Rødstua