Avdeling Gulstua

Barn 0 - 6 år

Ansatte Gulstua 2017/18:

Torill Eide, styrer

Ped.leder: Christina Lyngstad, 100 %

Fagarbeider: Bente Gjetøy, 80 %

Fagarbeider: Vanja Eidem Tjugen, 100 % (Permisjon)

Fagarbeider: Line Greger Petterson, 100 % vikariat

Fagarbeider: Heidi S Eide, 20 %

Assistent: Eli Ann Halås, 80 %

Telefon direkte: 90 82 94 14

Bilder Avdeling Gulstua